ePošta radi za
Vas!

Što je to servis ePošta?

Servis ePošta usluga je Hrvatske pošte koja korisnicima omogućuje ugodnije i jednostavnije kreiranje, primanje te pregled i čuvanje pošte. Svi su dokumenti (računi, izvodi, obavijesti i dr.) na jednom mjestu te im korisnik može pristupiti s bilo kojeg računala.

Pravnim osobama servis ePošta nudi jednostavniju i povoljniju komunikaciju s njihovim korisnicima.

Pogodnosti

Pravne osobe koje robu i usluge prodaju obveznicima javne nabave, u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u postupcima javne nabave trebaju svoje račune prilagoditi europskoj normi, kako propisuje zakon. Također trebaju odabrati informacijskog posrednika za slanje računa.

Hrvatska pošta, kao informacijski posrednik, putem ePošte ima osigurano primanje i slanje računa poslanih u strukturi propisanoj europskom normom.

Ovisno o broju računa koje korisnik generira u određenom vremenskom razdoblju, može mu se ponuditi sljedeće:
 

  1. 1. Kreiranje web eRačuna u ePošti - račun za koji poslovni korisnik u za to predviđen obrazac unosi potrebne parametre, a ePošta pretvara ga u strukturu definiranu Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, što omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu te prosljeđivanje drugom poslovnom korisniku ili primatelju u formatu xml. Tako kreirani račun nije potrebno potpisati.
  2. 2. Slanje računa Potpisnom aplikacijom ePošte - korisnik sam mora prilagoditi račun europskoj normi i poslati ga putem Potpisne aplikacije. Korisnik može aplikaciju preuzeti na svoje računalo s mrežne stranice ePošte. Za korištenje Potpisne aplikacije korisnik mora osigurati i digitalni potpisni certifikat.
  3. 3. Povezivanje web-servisom - korisnik svoj sustav za kreiranje računa treba povezati s ePoštom prema specifikaciji koja mu se dostavlja nakon potpisa ugovora. Korisnik mora za web-servis osigurati dva certifikata – potpisni i aplikativni.

Ako se pravna osoba želi koristiti ePoštom samo za primanje Poslovnih eRačuna od izdavatelja registriranih u ePošti, može popuniti online obrazac za registraciju u ePoštu i odmah započeti s primanjem eRačuna.

Svaki poslovni korisnik koji želi slati račune svojim korisnicima može ih pozvati da se registriraju u ePoštu online, kao Primatelji, i na taj način sve svoje račune distribuirati elektroničkim putem.

Primanje dokumenata, elektroničkih pisama, poruka i promotivnih poruka

Korisnici mogu primati u elektroničkom obliku u svoj eBox račune i ostale dokumente, obična ili preporučena pisma, poruke/obavijesti i promotivne poruke. Korisnik treba za primanje dokumenata poslati zahtjev izdavatelju za određenu uslugu ili dati svoj pristanak za primanje dokumenata od svih izdavatelja čiji je korisnik. Za određivanje je li korisnik ePošte ujedno i izdavateljev korisnik koristi se OIB.

Slanje pojedinačnih elektroničkih pisama drugom korisniku servisa

Korisnik može poslati pojedinačno pismo drugom korisniku servisa pri čemu pismo dobiva vremenski žig i dokaz da ga je poslala upravo ona osoba koja je navedena kao pošiljatelj.
Preporučena ePošiljka šalje se u ePoštu korisnika pri čemu sustav generira kod koji se SMS-om šalje korisniku. Unosom koda korisnik potvrđuje primitak preporučene ePošiljke. Ako 48 sati nakon slanja preporučene ePošiljke korisnik nije iskoristio kod, preporučena pošiljka šalje se na materijalizaciju i uručenje te automatski dobiva kod za praćenje (u Track&Trace sustavu Hrvatske pošte).

Slanje pojedinačnih elektroničkih pisama na ispis i kuvertiranje

Pismo poslano ePoštom može biti dostavljeno na kućnu adresu primatelja bilo gdje u svijetu. Takvo se pismo šalje na ispis i kuvertiranje i prosljeđuje na uručenje. Korisnik može pohraniti u sustav podatke o primatelju koje je jednom unio u adresar i kada idući put šalje pismo istom primatelju, samo kopira podatke iz adresara.

Slanje grupnih elektroničkih pisama

Poslovni korisnici mogu poslati veći broj elektroničkih pisama na distribuciju korisnicima ePošte u elektroničkom obliku i/ili na ispis i kuvertiranje učitavanjem .xml datoteke kroz formu za unos pisama. Poslovni korisnik može digitalno potpisati datoteku pomoću certifikata čime osigurava integritet sadržaja ili ju poslati bez digitalnog potpisa. U tom slučaju davatelj usluge ne odgovara za točnost sadržaja.

Slanje dokumenata izdavatelja

Među pravnim osobama razlikujemo izdavatelje koji osim navedenih funkcionalnosti imaju mogućnost povezivanja svojeg informatičkog sustava s ePoštom kako bi na taj način slali račune i ostale dokumente svim korisnicima ePošte koji su se za to prijavili. Izdavatelji mogu predati dokumente koji su namijenjeni samo prijavljenim korisnicima ePošte ili predati sve svoje dokumente koje će ePošta razvrstati tako da će ih u elektroničkom obliku dostaviti svima koji su se prijavili za primanje dokumenata od tog izdavatelja i svima koji su dali odobrenje za primanje elektroničkih računa od svih izdavatelja čiji su korisnici. Svi ostali dokumenti mogu se poslati u tiskaru na ispis i kuvertiranje i uručiti u fizičkom obliku.

Slanje poruka i registriranih poruka

Korisnik može poslati besplatnu poruku drugom korisniku servisa. Poruka je poslana u zaštićenom okruženju, uz identifikaciju pošiljatelja.
Registrirana poruka može se poslati na bilo koju e-mail adresu, a primatelj dobiva e-mail od servisa ePošta uz navođenje imena pošiljatelja i garanciju da je upravo osoba tog imena i prezimena poslala poruku.

Slanje promotivnih poruka

Ova usluga omogućuje poslovnim korisnicima slanje promotivnih poruka prema različitim kategorijama (sport, tehnika, ekonomija…), dobnim skupinama, spolu i geografskom području korisnicima koji su u postavkama korisničkog računa dali privolu za primanje obavijesti o uslugama i proizvodima poslovnih korisnika.

Arhiviranje, odnosno pohrana sve dokumentacije u eBoxu

Usluga arhiviranja za privatne korisnike dokumenata starih do 12 mjeseci besplatna je, a uvid u dokumente starije od 12 mjeseci privatni korisnik može dobiti plaćanjem produljenja usluge arhiviranja. Na taj način idućih 12 mjeseci korisnik ima pristup svim dokumentima starijim od 12 mjeseci.
Usluga arhiviranja za poslovne korisnike naplaćuje se različito za pojedinačne poslane i primljene dokumente (pisma, poruke, nalozi za plaćanje, računi i dr.) i za dokumente poslane odjednom u većem broju. Arhiva pojedinačnih dokumenata provodi se i naplaćuje isto kao i fizičkim osobama, ali se obračunava mjesečno, dok se arhiva dokumenata poslanih odjednom u većem broju naplaćuje samo za podatke koji se eksportiraju, i to prema broju dokumenata.

Poslovni eRačun

Poslovni eRačun je svaki račun koji poslovni korisnik ePošte šalje drugim poslovnim korisnicima ili obveznicima javne nabave u elektroničkom obliku, a koji mora biti u strukturi definiranoj Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ili Tehničkom uputom za povezivanje izdavatelja s eBox sustavom, koju šaljemo nakon potpisa ugovora.

Kako postati korisnik servisa ePošta

Najjednostavnije je kontaktirati prodajnog predstavnika Hrvatske pošte, ali u bilo kojem poštanskom uredu ili na ovoj stranici možete preuzeti prijedlog ugovora te ga predati prodajnom predstavniku, poštaru ili na šalteru poštanskog ureda.


Obrazac ugovora

Korisničke upute za poslovne korisnike

Pretraživanje primatelja po OIB-u

 

UGOVARANJE USLUGE

Informacije o ugovaranju usluge
mogu se dobiti na e-adresu:
prodaja@posta.hr

KORISNIČKA PODRŠKA

Za sva pitanja nam se javite na broj
072 500 501
ili putem emaila na
podrska@eposta.hr